Eigen Huis en Bouwen

Alles over het Bouwen van jouw eigen Huis

Zo maak je een afvalplan voor bouwprojecten

Wanneer je een groot bouwproject aanpakt, is het belangrijk om een goed afvalplan op te stellen. Dit plan laat zien welke soorten afval verwacht worden, in welke hoeveelheden en wat de kosten daarvan zullen zijn. In het afvalplan kunnen afspraken worden gemaakt met alle betrokken partijen. Ook het verwijderen van bedrijfsafval via MilieuServiceNederland.nl is daar een voorbeeld van. Het is dan vaak de taak van de uitvoerder om de afvalscheiding te controleren en begeleiden. Dit hoeft geen lastige taak te zijn bij goede voorbereiding.

Het opstellen van een afvalplan

Het is belangrijk om te weten in welke hoeveelheden de soorten afval komen. Bepaal dit ook per bouwfase en per soort. Kijk voor wat te doen met plastic afval op MilieuServiceNederland.nl. Het is ook goed om te bekijken of onderaannemers en leveranciers zelf het eigen afval kunnen meenemen van de bouwplaats. Bekijk ook of de hoeveelheden van een bepaalde stroom groot genoeg zijn om de kosten eruit te halen. Het is daarbij goed om alle acties in kaart te brengen en een samenvatting van het plan aan alle betrokkenen te bieden.

Inzicht in de hoeveelheden

Het is ook goed om inzicht te hebben in de hoeveelheden afval waar je mee te maken krijgt. Cijfers uit de praktijk kunnen dan helpen. Die komen bijvoorbeeld uit de woningbouw. Hout omvat per woning bijvoorbeeld 1,2 kubieke meter en karton en papier 1,3. Metaal vormt 0,13 kubieke meter. Schoon puin vormt zelfs 3,9 kubieke meter. De grootste stroom is die van ongesorteerd bouwafval. Dit omvat 5,3 kubieke meter per woning. Dit soort stromen geven alvast een inzicht van wat er verwacht mag worden.

De toepasbaarheid van de plannen

Het maken van een afvalplan is vooral aantrekkelijk voor grote projecten. Het zijn de projecten waar je met grote hoeveelheden afval in verschillende soorten te maken kan krijgen. Het is belangrijk om alles per activiteit uit te rekenen of te schatten. Dit kan dan in het bestek worden opgenomen. Aan de hand van deze schattingen of berekeningen zijn dan afspraken te maken met zowel de onderaannemers en leveranciers als de afvalinzamelaar. Soms is het scheiden simpelweg verplicht voor een specifiek project.