Eigen Huis en Bouwen

Alles over het Bouwen van jouw eigen Huis

Tips voor afvalscheiding op de bouwplaats

bouwafval container

De bouwsector is een bijzonder vervuilende sector in Nederland, ondanks het feit dat er veel progressie wordt gemaakt op dit gebied. Toch is het van belang om tips toe te passen wat betreft het scheiden van afval op de bouwplaats. Hierdoor draag je bij aan een circulaire economie, een economie waarin materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. Deze vorm van economie bedrijven leidt tot een schonere leefomgeving met minder uitstoot van Co2. 

Tip: Een rolcontainer via Bedrijfsafval.nl huren maakt het inzamelen van afval erg gemakkelijk. Tevens is zo’n rolcontainer erg mobiel. Dit maakt het makkelijk om het afval van de ene plaats naar de andere plaats te brengen.

Het meten van afval

In het proces van afval scheiden is het erg belangrijk om bedrijfsafval te meten, hierdoor ben je immers op de hoogte van de situatie. Hoeveel afval wordt er geproduceerd binnen jouw bedrijf? Hierdoor weet je immers hoeveel afvalbakken je in moet huren of moet kopen. Zodra je weet hoeveel afval er is kan je dus stappen zetten wat betreft het scheiden van afval. In dit onderzoek moet je tevens aandacht geven aan het type materiaal dat aanwezig is binnen het bedrijf. Vervolgens kan je het afval verzamelen en recyclen. 

Praktische doelen stellen

Het is belangrijk om praktische doelen te stellen die tevens te meten zijn. Denk hierbij aan het doel om de hoeveelheid afval te halveren, zodra je dit doel met iedereen deelt is de kans van slagen groter. Een belangrijke tip is dus om goed te communiceren met mensen binnen het bedrijf, zodat de kans van slagen groter is. Het doel moet tevens meetbaar zijn, zodat je daadwerkelijk kan achterhalen of je in de buurt komt van het gestelde doel. 

Plan van aanpak opstellen

De laatste tip is om een duidelijk plan van aanpak op te stellen zodat je hiermee een doel kan behalen. Wie nemen bijvoorbeeld verantwoordelijkheid voor bepaalde taken? Door leidinggevende functies te verdelen zorg je ervoor dat het doel concreet wordt gemaakt. Daarnaast moet je op meerdere terreinen doelen stellen met een duidelijke scheiding van taken.